HĐQT đương nhiệm bao gồm các thành viên sau:

1. Chủ tịch HĐQT: Ông Đào Mạnh Kháng (Từ 29/04/2016 )

2. Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Phan Minh Sáng (Từ tháng 06/2015 đến nay)
Ông Phan Minh Sáng sinh năm 1975 là cử nhân kinh tế có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý, điều hành trong các doanh nghiệp lớn như TGĐ Công ty CP xi măng Thăng long 9, TGĐ công ty CP giấy An Hòa, …. Hiện nay ông Phan Minh Sáng đang là Phó chủ tịch HĐQT-TGĐ công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ.

3. Thành viên HĐQT: Ông Vũ Văn Hậu (Từ 29/04/2016 )
Ông Vũ Văn Hậu sinh năm 1971, là thạc sỹ kinh tế, có bề dày kinh kinh nghiệm và trình độ trong quản lý, điều hành, ông Hậu từng công tác tại nhiều Doanh nghiệp lớn trên cương vị là người lãnh đạo. Hiện tại ông đang là Phó TGĐ tập đoàn GELEXIMCO đồng thời cũng kiêm nhiệm thêm nhiều chức vụ quan trọng khác trong các doanh nghiệp lớn như: Giám đốc các chi nhánh thuộc GELEXIMCO tại Hà Tây, Hòa Bình, Quảng Ninh, Công ty MTV Thái Bình. Thành viên HĐQT công ty Vigeba, Giấy An Hòa, nguyên liệu giấy An Hòa
4. Thành viên HĐQT: Ông Đinh Hồng Long (Từ 29/04/2016 )
Ông Đinh Hồng Long sinh năm 1962 là tiến sỹ kinh tế, có 12 năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng, Ông Long đã giữ chức vụ C.E.O của HaNic kể từ khi thành lập tới nay.
5. Thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Từ tháng 06/2015 )
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh sinh năm 1983, là thạc sỹ kinh tế và hiện nay đang là Trưởng phòng tài chính của Tâp đoàn GELEXIMCO, Chủ tịch HĐQT công ty CP quản lý quỹ An Bình
Thành viên HĐQT công ty trong các nhiệm kỳ trước đây:

STT  Thành viên                                  Chức vụ                        Thời gian làm việc        
 1 Ông Đinh Hồng Long Chủ tịch HĐQT 2007-2012; 2014-2015
Phó Chủ tịch HĐQT 2012-2014; 2015-04/2016
Uỷ viên HĐQT 04/2016
 2 Ông Đào Mạnh Kháng Phó chủ tịch HĐQT 2007-2012
Chủ tịch HĐQT 04/2016
 3 Ông Phạm Hồng Hải Uỷ viên HĐQT 2007-2012
 4 Bà Lương Thị Anh Hà Uỷ viên HĐQT 2008-2012
 5 Ông Nguyễn Thanh Sơn Uỷ viên HĐQT 2008-2012
 6 Ông Dương Mạnh Hải Chủ tịch HĐQT 2012-2014
 7 Ông Nguyễn Đăng Chiểu Uỷ viên HĐQT 2012-2014
 8 Ông Lưu Quang Minh Uỷ viên HĐQT 2008-2015
 9 Ông Trần Đình Tùng Uỷ viên HĐQT 2014-2015
 10 Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Uỷ viên HĐQT 2012-2015
11 Ông Nguyễn Hồng Thái Uỷ viên HĐQT 2014-2016
12 Ông Vũ Văn Hậu Chủ tịch HĐQT 06/2015- 4/2016
Uỷ viên HĐQT 04/2016
13 Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Uỷ viên HĐQT 06/2015