Dự án thủy điện Đắk pru do Công ty CP thủy điện Đắkpru (HANIC chiếm 51% vốn điều lệ) làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh Kon Tum chấp thuận cho phép triển khai khảo sát lập dự án và làm chủ đầu tư tại văn bản số 48/UBND –TH ngày 10/01/2008 và được Tập đoàn điện lực Việt Nam(EVN) chấp thuận nguyên tắc mua điện tại công văn số 4031/CV-EVN-KH ngày 01/8/2008:
Địa điểm xây dựng: Xã Đăk Nhoong – Huyện Đăk Glei – Tỉnh Kon Tum.
Số tổ máy:             05
Công suất lắp máy: 10,5MW
Tổng mức đầu tư:   200 tỷ đồng
Hình thức đầu tư:   Đầu tư mới.
Tiến độ thực hiện:  Từ năm 2008 đến 2011.
Chủ đầu tư:           Công ty Cổ phần Thuỷ điện ĐắkPru(DAK)
Thông tin giới thiệu:
Dự án công trình thuỷ điện ĐắkPru được xây dựng thuộc địa phận Xã Đak Nhoong – Huyện Đak Glei – Tỉnh Kon Tum. Đây là vùng kinh tế còn kém phát triển với nguồn sống chủ yếu là làm nương rẫy và trồng lúa, kinh tế tự cung tự cấp, được nhà nước xếp vào diện khó khăn.
Dự án công trình thuỷ điện ĐắkPru được xây dựng mang lại một tầm quan trọng đặc biệt và có ý nghĩa to lớn đối với công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung, là đòn bẩy tích cực trong chiến lược nâng cao dân trí, phát triển kinh tế văn hoá vùng sâu, vùng xa của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, công trình thuỷ điện ĐăkPru sau khi đưa vào vận hành khai thác, sẽ được hoà vào lưới điện quốc gia, góp phần ổn định lưới điện của tỉnh Kon Tum nói riêng và lưới điện quốc gia nói chung, phù hợp với Quy hoạch phát triển ngành Điện lực Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010 có xét triển vọng đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt.
Kế hoạch triển khai:
Hiện nay, dự án đã hoàn thành giai đoạn khảo sát lập dự án đầu tư, đánh giá thiệt hại đền bù GPMB(đã được Sở TNMT Kon Tum thẩm định).Các phương án đầu nối nhà máy với lưới điện Quốc gia cũng như bổ sung thủy điện ĐắkPru và quy hoạch thủy điện vùa và nhở tỉnh Kon Tum  đã được Bộ Công Thương chấp thuận.
Tháng 11 năm 2009, HANIC đã triển khai việc mời gọi các cổ đổng HANIC tham gia đầu tư vào thủy điện ĐắkPru theo phương thức phát hành giá gốc (10.000đồng/ 1 cổ phiếu) để huy động vốn cho công tác khởi công dự án theo đúng tiến độ đã đề ra.
Khi nhà máy đưa vào vận hành kinh doanh, chủ đầu tư sẽ tiến hành niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán hoặc tiến hành các thủ tục sát nhập vào HANIC (thời điểm náy HANIC đã niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội ); Theo phương án này thì các cổ đông đang nắm dữ cổ phần của DAK sẽ được hoán đổi sang cổ phần HANIC.
Đường ống dẫn nước vào buồng máy
 Đập chắn hồ nước
Trạm điều phối điện ngoài trời

Ban quản trị website.