Giấy phép hoạt động:

Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội được chuyển đổi từ Công ty cổ phần đầu tư Inconess Hà Nội theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102287094 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần thứ 16 ngày 19/12/2016

Vốn điều lệ: 423.583.600.000 VND (Bốn trăm hai mươi ba tỷ năm trăm tám mươi ba triệu sáu trăm nghìn đồng)

Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Ngọc Tuân:           Chủ tịch HĐQT

Ông Vũ Phúc Thọ:                 Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh:    Thành viên HĐQT

Ông Lê Việt Hà:                     Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Đức:           Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thanh Hằng:      Trưởng ban kiểm soát

Bà Vũ Hải Nga:                     Uỷ viên

Bà Hoàng Lệ Thu:                 Uỷ viên

Ban Tổng Giám Đốc:

Ông Lưu Quang Minh:          Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai:    Phó Tổng Giám đốc

Bà Phạm Thị Hà Thương:      Phó Tổng Giám đốc

Ông Vũ Phúc Thọ:                  Phó Tổng Giám đốc

Lĩnh vực kinh doanh chính:

–  Xuất khẩu lao động

– Xuất nhập khẩu và kinh doanh thép, phôi thép, phân bón các loại;- Kinh doanh bất động sản;- Đầu tư tài chính, tư vấn mua bán doanh nghiệp;

– Đầu tư xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp;

– Sản xuất kinh doanh xe gắn máy;

– Khai thác và chế biến khoáng sản.

……..