Ngày 7/5/2017, Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, tại tòa nhà Geleximco – 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Đến dự đại hội có sự tham dự của 80 cổ đông, đại diện cho 97.937.276 cổ phần, chiếm 83,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

(Đại diện Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành SHN)

Sau gần 4 giờ làm việc, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua rất nhiều các nội dung như: báo cáo của HĐQT, kế hoạch kinh doanh năm 2017, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016, Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, thay đổi đăng ký kinh doanh của SHN, ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư – mua bán tài sản hoặc giao dịch khác, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016,…

Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 được thông qua cụ thể:

Năm 2016, SHN đã cơ bản hoàn tất quá trình tái cấu trúc, và nhờ đó đã xóa lỗ lũy kế, nâng quy mô vốn điều lệ lên mức trên 1.175 tỷ đồng; chuyển trọng tâm hoạt động sang đầu tư các dự án bất động sản dựa trên lợi thế quỹ dự án rất lớn của Geleximco. Với sự chuyển mình này, năm 2016, SHN đã ghi nhận 485 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt 126,614 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 10% vốn điều lệ, tăng 25% so với kế hoạch kinh doanh điều chỉnh là 8% vốn điều lệ.

Cũng trong năm 2016, SHN đã tham gia đầu tư trực tiếp và gián tiếp nhiều dự án bất động sản lớn như:

Dự án Sân Golf Hòa Bình quy mô 263,4 ha, tổng mức đầu tư 945 tỷ đồng, SHN tham gia 103,069 tỷ đồng – dự kiến khai trương tháng 11/2017.

Dự án Chung cư Newlife Tower, diện tích 11.392,2m2 tại Bãi Cháy – Hạ Long – Quảng Ninh; tổng mức đầu tư trên 1000 tỷ đồng, SHN tham gia góp hơn 90 tỷ – dự kiến tháng 8/2017 sẽ bàn giao cho khách hàng.

Dự án An Bình City: Tổng mức đầu tư 4.836,76 tỷ đòng, SHN tham gia 100 tỷ đồng, sẽ hoàn thành vào năm 2018.

Năm 2017, với việc nỗ lực đẩy mạnh đồng bộ các hoạt động kinh doanh như: xuất khẩu lao động, đầu tư, môi giới bất động sản, SHN đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 141,12 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 10% mệnh giá. Để đạt được kế hoạch này, ngoài việc tham gia vào các dự án đã có, SHN còn chủ trương đẩy mạnh mảng thương mại, trở thành nhà cung cấp vật liệu xây dựng cho các dự án của Tập đoàn Geleximco, mở rộng sang mảng xuất khẩu nông sản, tiến tới mục tiêu doanh số cam kết. Bên cạnh đó, SHN nghiên cứu và tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên nhiên liệu đầu vào cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long (công suất 600MW) dự kiến sẽ đi vào hoạt động chính thức đầu năm 2018, nhà máy Giấy An Hòa và một số dự án sắp tới của Geleximco.

Đại hội cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2021 với các thành viên như sau: 

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

– Phạm Ngọc Tuân

– Vũ Phúc Thọ

– Nguyễn Thị Hồng Hạnh

– Lê Việt Hà

– Nguyễn Hữu Đức

Thành viên Ban Kiểm Soát

– Nguyễn Thanh Hằng

– Vũ Hải Nga

– Hoàng Lệ Thu

Với những nhân tố mới trong thành phần Ban lãnh đạo, SHN kỳ vọng đánh dấu một bước ngoặt trong quá trình phát triển – với mục tiêu doanh thu kỳ vọng năm 2017 đạt 3.000 tỷ đồng.

Đại hội đã kết thúc vào hồi 17h20 cùng ngày và thành công tốt đẹp.

Với các kế hoạch đã công bố tại Đại hội, SHN chính thức bước vào giai đoạn tập trung nguồn lực để phát triển mạnh nhất từ trước tới nay.