Địa chỉ: 36 Hoàng Cầu- Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại : 04.35141199
Fax : 04.35143939
Email : info@geleximco.vn
Website: http://www.geleximco.vn