Xem chi tiết các file đính kèm:

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017

Bản giải trình chênh lệch lợi nhuận