Ban kiểm soát đương nhiệm 

1. Trưởng BKS: Bà Nguyễn Thanh Hằng
Bà Nguyễn Thanh hằng sinh năm 1975, là Thạc sỹ  Ngân hàng có 11 năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng. Hiện nay bà Hạnh đang đảm nhiệm chức vụ kế toán trưởng chi nhánh tập đoàn Geleximco tại Hà Tây.

2. Thành viên BKS: Bà Vũ Hải Nga

Bà Vũ  Hải Nga sinh năm 1981 là Thạc sỹ quản trị kinh doanh -MBA Hiện nay bà Nga đang đảm nhiệm chức vụ kế toán trưởng chi nhánh Geleximco tại Quảng Ninh

3. Thành viên BKS: Bà Hoàng Lệ Thu.

Bà Nguyễn Thị Minh Hải sinh năm 1989 là Cử nhân. Bà Hải từng công tác ở nhiều công ty lớn như chuyên viên kế toán Tập đoàn Geleximco, Trưởng nhóm kiểm toán tại Công ty TNHH kiểm toán AASC.

Thành viên BKS công ty trong các nhiệm kỳ trước đây:

STT Thành viên Chức vụ Thời gian làm việc
 1 Bà Vũ Thái Huyền Trưởng BKS 2007-2012
 2 Ông Đỗ Khắc Lập TV. BKS 2007-2010
 3 Ông Trịnh Văn Quyết TV. BKS 2007-2012
 4 Ông Đặng Cao Sơn TV. BKS 2010-2012
 5 Ông Lưu Đức Quang Trưởng BKS 2012-2015
 6 Ông Nguyễn Trung Kiên TV. BKS 2012-2015
 7 Ông Trịnh Ngọc Anh TV. BKS 2012-2015
8 Bà  Nguyễn Minh Hải TV. BKS 2015-2017